reinigingsadvies

Het is zeer belangrijk een droge kunststof vloer nooit met een droge borstel of padschijf te schrobben. Onderstaande reiniging dient met de grootste zorgvuldigheid en zonder haasten te worden uitgevoerd!

Niet-gladde vloeren (vanaf circa R11/R12) kunnen het best geschrobd worden met een walsen-borstel-schrobmachine.

Gladde vloeren kunnen het best geschrobd worden met dikke nylon padschijven tot en met de kleur rood/groen.

Indien aanwezig eerst schoenstrepen en bandensporen insprayen met ULTRA-HD-vloeibaar of ULTRA-gel 60+ in een verhouding tot 1:5. Dit laten inwerken tot de plek bijna droog is en vervolgens opnieuw insprayen. Een gering aantal strepen kan worden weggenomen met een doudle-bug. In alle andere gevallen de strepen voorschrobben met een één-schijfs hand-schrobmachine met rode nylonpad. ULTRA-HD of 60+gel kan ook worden gebruikt op zeer sterk vervuilde vloeren of voor het verwijderen van vloerwas, hydraulikolie, etc.

Gummiestrepen/sporen van banden zat inspraken met Ultra 60+/Ultr HD 1:1 gemengd metkoud water en op laten drogen; Nogmaals zat insprayen en schrobben met 1-schijfs handschrobmachine met dikke rode padschijf; schijf iets gekant houden en langzaam afwerken. Bij onvoldoende resultaat, behandeling herhalen.

Afhankelijk van de vervuiling, de vloer inzetten (alleen schrobben) met een automaat of met een schuimkanon vanaf 1:20/1:50 en handmatig (doudle-bug/schrobber) vanaf 1:20 met ULTRA-Gel of vloeibaarof 60+gel of HD met koud water; enzymen-vloerreiniger gebruiken met handwarm water volgens reinigingsadvies; chemicaliëntank van de schrobautomaat leegrijden en vullen met alleen koud water. Ingezette vloergedeelten schrobben en zuigen met de dubbele hoeveelheid (twee tankvullingen) water. Controleren of chemie haar werk heeft gedaan en anders de behandeling herhalen.

Het inzetten en schrobben van gladde en niet-gladde vloeren dient te geschieden met dikke rode/groene nylon pads of (bij niet gladde vloeren) met een walsenborstelmachine.

Mede in verband met het aanwezige bouwvuil dient bij nieuwe vloeren (afhankelijk van het type) de zogenaamde zweetlaag verwijderd te worden. Dit kan na circa drie tot vier weken met één behandeling zoals hierboven beschreven. Belangrijk is de vloer eerst op deze manier te behandelen voor dat er enige activiteit op de vloer plaatsvindt.