algemene voorwaarden

Op al onze transakties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals
gedeponeerd bij de KvK te Maastricht onder nummer 14055210. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.

Hier kunt u onze algemene voorwaarden in pdf-formaat downloaden*

 

*Wanneer u het PDF-bestand met onze algemene voorwaarden wilt bekijken, moet u eerst de gratis PDF-viewer Adobe Acrobat Reader downloaden en op uw computer installeren.